KunstNatuurlijk!

is een platform dat de kernelementen van cultuur tot elkaar brengt: kunst, spiritualiteit en wetenschap.
Cultuur is datgene wat we DOEN, de kern is dat wat we ZIEN. Het ZIEN voedt het DOEN; onze opvattingen beïnvloeden ons handelen.

Het vinden van een nieuwe balans is ons doel. Een duurzame samenleving is mogelijk door een verandering in ons handelen. Handelen vanuit een natuurlijk ritme. Het herstel van de drie-eenheid krijgt hiermee haar principale betekenis.

KunstNatuurlijk! biedt in dit daglicht ontmoetingen aan. Ontmoetingen met de kern van onze cultuur en de ambachtelijke resultaten hiervan. Ambacht ontstaat waar passie en vakkennis elkaar ontmoeten.

KunstNatuurlijk! is de noemer voor een evenement waarin de beleving van authenticiteit aanzet tot reflectie en bewustwording voor een duurzame manier van samen-leven.

Kernwaarden hierbij zijn respect en vreugde, als motorenergie en belangrijkste brandstof in ons leven.

De eerste editie van KunstNatuurlijk! vond plaats van 9 tot en met 22 april 2012 in Het Leopoldskerkje te Meerssen.